Welkom op de raadpleegomgeving van Aartselaar

Op deze website kan u de openbare agenda en de openbare beslissingen van het lokaal bestuur terugvinden.

Agenda: voorafgaand aan de vergadering wordt de openbare agenda bekend gemaakt.

Besluitenlijst: na de vergadering wordt de besluitenlijst bekend gemaakt, deze vindt u rechts onder 'documenten'

Informatie van de onderstaande bestuursorganen wordt gepubliceerd:

  • het College van Burgemeester en Schepenen (CBS)
  • het Vast Bureau (VB)
  • de Gemeenteraad (GR)
  • de OCMW-raad (OR)

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of de pagina voor het zoeken.

Voor hulp of extra informatie kan u ons contacteren via info@aartselaar.be.

Indien u inzage wenst te krijgen in een besluit neemt u schriftelijk contact op met de algemeen directeur via info@aartselaar.be of per post Baron van Ertbornstraat 1 te Aartselaar. Uw verzoek tot inzage zal onderzocht worden i.k.v. het decreet openbaarheid van bestuur.

Een klacht kan ingediend worden bij de toezichthoudende overheid.